top of page

MINIRENSEANLEGG

Minirenseanlegg er et separat, høygradig avløpsrenseanlegg, ofte i prefabrikkert utførelse. Anleggene er dimensjonert for å rense avløpsvann fra separate boliger og fritidshus uten offentlig avløpsnett med høy rensegrad.
Minirenseanlegg er en god løsning for å rense avløp direkte på stedet.
Vi leverer den solide og driftsikre Clean serien fra Uponor. Vi skaffer også større renseanlegg.
UPONOR CLEAN 1 

Clean I er et biologisk/kjemisk renseanlegg som kan ta imot alt husholdningsavløpsvann fra en bolig/fritidsbolig. (5pe)  Funksjonen bygger på satsvis renseteknikk, aktiv slamprosess og kjemisk utfelling av fosfor. Avløpsvannet renses i satser av samme størrelse, og dermed rengjøres alle

avløpssatser like effektivt. Dette kaller vi et SBR anlegg.

Den biologiske renseprosessen utføres av mikroorganismer som lever i det aktive slammet. Ved hjelp av flokkuleringsmidler renses fosforet som finnes i avløpsvannet. Når renseprosessen er avsluttet, pumpes det rensede vannet til det tenkte utløpsstedet.

Clean I fungerer både ved kontinuerlig drift og i fritidshus takket være ferieautomatikken.

Uponor Clean 1 minirensenalegg
UPONOR CLEAN 2
 

Clean 2 er bygget på samme som Clean 1, men da dimensjonert opp for å rense avløpsvann fra to boliger/fritidsboliger. (10pe) Alternativet kan være en enebolig med utleieenhet. 

Funksjonen bygger på satsvis renseteknikk, aktiv slamprosess og kjemisk utfelling av fosfor. Avløpsvannet renses i satser av samme størrelse, og dermed rengjøres alle avløpssatser like effektivt. Dette kaller vi et SBR anlegg.

Den biologiske renseprosessen utføres av mikroorganismer som lever i det aktive slammet. Ved hjelp av flokkuleringsmidler renses fosforet som finnes i avløpsvannet. Når renseprosessen er avsluttet, pumpes det rensede vannet til det tenkte utløpsstedet.

Clean 2 fungerer både ved kontinuerlig drift og i fritidshus takket være ferieautomatikken.

Uponor Clean 2.jpg
bottom of page