top of page

MINIRENSEANLEGG

Minirenseanlegg er et separat, høygradig avløpsrenseanlegg, ofte i prefabrikkert utførelse. Anleggene er dimensjonert for å rense avløpsvann fra separate boliger og fritidshus uten offentlig avløpsnett med høy rensegrad.
Minirenseanlegg er en god løsning for å rense avløp direkte på stedet.
UPONOR CLEAN 1 

Clean I er et biologisk/kjemisk renseanlegg som kan ta imot alt husholdningsavløpsvann fra en eiendom. (5pe)  Funksjonen bygger på satsvis renseteknikk, aktiv slamprosess og kjemisk utfelling av fosfor. Avløpsvannet renses i satser av samme størrelse, og dermed rengjøres alle

avløpssatser like effektivt. Den biologiske renseprosessen utføres av mikroorganismer som lever i det aktive slammet. Ved hjelp av flokkuleringsmidler renses fosforet som finnes i avløpsvannet. Når renseprosessen er avsluttet, pumpes det rensede vannet til det tenkte utløpsstedet.

Clean I fungerer både ved kontinuerlig drift og i fritidshus takket være ferieautomatikken.

Våre minirenseanlegg er testet og sertifisert ihht standard for små avløpsrenseanlegg

Testet og sertifisert av SINTEF

Våre minirenseanlegg er godkjent for merking etter felles europeisk standard

CE-merkede renseanlegg

bottom of page