top of page

MINIRENSEANLEGG

Minirenseanlegg er et separat, høygradig avløpsrenseanlegg, ofte i prefabrikkert utførelse. Anleggene er dimensjonert for å rense avløpsvann fra separate boliger og fritidshus uten offentlig avløpsnett med høy rensegrad.
Minirenseanlegg er en god løsning for å rense avløp direkte på stedet.
UPONOR CLEAN 1 

Clean I er et biologisk/kjemisk renseanlegg som kan ta imot alt husholdningsavløpsvann fra en eiendom. (5pe)  Funksjonen bygger på satsvis renseteknikk, aktiv slamprosess og kjemisk utfelling av fosfor. Avløpsvannet renses i satser av samme størrelse, og dermed rengjøres alle

avløpssatser like effektivt. Den biologiske renseprosessen utføres av mikroorganismer som lever i det aktive slammet. Ved hjelp av flokkuleringsmidler renses fosforet som finnes i avløpsvannet. Når renseprosessen er avsluttet, pumpes det rensede vannet til det tenkte utløpsstedet.

Clean I fungerer både ved kontinuerlig drift og i fritidshus takket være ferieautomatikken.

Clean 1
Clean 1

Uponor Clean 1

press to zoom
Trådløst
Trådløst

press to zoom
5pe
5pe

press to zoom
Clean 1
Clean 1

Uponor Clean 1

press to zoom
1/3

Våre minirenseanlegg er testet og sertifisert ihht standard for små avløpsrenseanlegg

Testet og sertifisert av SINTEF

Våre minirenseanlegg er godkjent for merking etter felles europeisk standard

CE-merkede renseanlegg

bottom of page